Κείμενα 19/04/2018

Φίλοι μεταξύ τους είναι όλοι οι Κύπριοι Το Κουλούρι
19/04/2018

Είμαι χάλια, βλέπω έναν αετό με οχτώ κεφάλια Το Κουλούρι
19/04/2018

 

[Επόμενη Ημέρα] [Προηγούμενη Ημέρα]

 

Δημιουργία Σελίδας: 27/6/2018