Ατάκες 12/04/2017

Τι να ψάχνει άραγες ο ανεμιστήρας Ο τοίχος είχε τη δική του Υστερία

Μεγαλωμένη με 90% μητρική Ο τοίχος είχε τη δική του Υστερία

Κάθε φορά που ακούγεται Ο τοίχος είχε τη δική του Υστερία

Με το μαλακό ναπούμε Ο τοίχος είχε τη δική του Υστερία

Κάθε ηλικία έχει τη χάρη της Ο τοίχος είχε τη δική του Υστερία

Ημιμαραθώνιος λέει Ο τοίχος είχε τη δική του Υστερία

-Δεν ήρθα εδώ για να μαλώσουμε Ο τοίχος είχε τη δική του Υστερία

Σύμφωνα με τον 8ο νόμο Ο τοίχος είχε τη δική του Υστερία

Δημιουργία Σελίδας: 22/9/2018