Ανέκδοτα 05/11/2017

Καιρός να παντρευτούμε1 asteiakia.gr
05/11/2017

Η καρύδα και τα καρύδια . anekdota.gr
05/11/2017

Πώς λέγεται η γυναίκα που γεννάει τρία παιδιά; anekdota.gr
05/11/2017

Έκτορας anekdota.gr
05/11/2017

99 μίλια asteiakia.gr
05/11/2017

πόντιος anekdota.gr
05/11/2017

Το μυρμήγκι asteiakia.gr
05/11/2017

Απαραίτητη αλλαγή... anekdota.gr
05/11/2017

Στο εστιατόριο... anekdota.gr
05/11/2017

Το αρνί για το Πάσχα anekdota.gr
05/11/2017

Πως πέθανε ο τελευταίος Πόντιος καρχαρίας anekdota.gr
05/11/2017

Συστάσεις anekdota.gr
05/11/2017

Λευκός σε συνοικία μαύρων anekdota.gr
05/11/2017

 

[Επόμενη Ημέρα] [Προηγούμενη Ημέρα]

 

Δημιουργία Σελίδας: 27/6/2018