Διαχείριση cookies

Για την παρακολούθηση της χρήσης του site χρησιμοποιούνται μόνο τα cookies του Google Analytics και του cookieconsent. Δεν εκτελούνται άλλες λειτουργίες παρακολούθησης χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν διαθέτουμε στοιχεία που να επιτρέπουν την αναγνώριση των χρηστών (personally identifiable information)